قابلیت های افزودنی المنتور

شماره یک

ساخت عنوان تختصاصی طبقه بندی شده و زیبا

شماره دو

شماره سه

ساخت برنامه ی هفتگی زیبا

شماره چهار

طرح هایی جذاب برای نمایش وبلاگ و مطالب سایت خود داشته باشید 6 نمونه نمایش پست با ظاهری زیبا و حرفه ای تر با این افزودنی وبلاگ خود را زیباتر کنید

شماره پنج

طرح هایی جذاب برای نمایش وبلاگ و مطالب سایت خود داشته باشید 6 نمونه نمایش پست با ظاهری زیبا و حرفه ای تر با این افزودنی وبلاگ خود را زیباتر کنید